Huisregels

 

Uw verblijf
Vrijheid van morele-, godsdienstige- of filosofische overtuiging. Het rusthuis neemt zelf een pluralistische houding aan en heeft respect voor welke overtuiging ook.
Iedere laatste woensdag van de maand is er voor diegenen die het wensen een eucharistieviering met zangkoor.


Paramedische zorgen
Elke resident kan zich beroepen op een huisarts naar keuze. De huisarts, het verzorgend en paramedisch personeel zullen instaan voor verzorging onder de beste voorwaarden. Dag en nacht zal u zich kunnen beroepen op een medewerker die elke oproep zal beantwoorden.
Naast een goede hygiëne en persoonlijke verzorging, gaat onze aandacht ook uit naar het psychosociale: aangepaste activiteiten zorgen mee voor een aangenaam verblijf in uw nieuwe thuis.

 

Hygiëne en veiligheid
De instelling beantwoordt aan de wettelijke normen inzake hygiëne.
Rusthuis Familiehof is een erkende instelling en draagt het nummer PE 1445.
Zij is tevens in orde met alle brand- en veiligheidsvoorzieningen die opgelegd worden door de brandweercommandant. Uw aandacht moet gaan naar het vermijden van brandgevaar:
• GEEN elektrische toestellen, zonder voorafgaande toelating,
• ROOKVERBOD, behalve in de daarvoor voorziene plaats(en).

 

De maaltijden
Het ontbijt en avondmaal vindt plaats op de kamer.
De middagmaaltijden worden samen in de cafetaria of één van onze 2 leefruimten genoten.
* Ontbijt: 08u00
* Middagmaal: 12u00
* Avondmaal: 17u00

 

Briefwisseling en telefoon
De te verzenden briefwisseling kan afgegeven worden op het bureel.
Men heeft steeds de beschikking over een draagbaar telefoontoestel om gesprekken te voeren.

 

Bezoek
Het WZC is een thuisvervangende verblijfplaats, daarom vinden wij dat er geen vaste bezoekuren hoeven te zijn. We vragen wel rekening te houden met de maaltijd- en de verzorgingsuren, om andere residenten niet te storen. Gaat u zelf op bezoek, laat het dan gewoon even weten aan onze medewerkers.

 


Veiligheid
Uw aandacht moet gaan naar het vermijden van brandgevaar:
• GEEN elektrische toestellen op de kamer gebruiken, zonder voorafgaande toelating;
• ROOKVERBOD, behalve in de daarvoor voorziene plaats(en).De maandelijkse rekening
Alle eventuele kosten (kapper, cafetaria, etc.) worden u voorgeschoten en op het einde van de maand verrekend.
Indien uw middelen ontoereikend om een verblijf in het WZC te bekostigen, kan u beroep doen op een tussenkomst van het OCMW van de gemeente waar u woonachtig bent.Provinciale Steenweg 323 - 2627 SCHELLE - Tel.: 03 887 00 19 - Fax: 03 877 42 68 - E-mail: familiehof.info@vivaltohome.com